SCIENCE COMMUNICATION 2022

Komunikace vědy a sociální sítě

PRAHA, 2. 11. 2022

Datum konání:
 • Středa 2. listopadu 2022

Místo konání:
 • Rytířská 29, Praha 1

Organizátor:
 • Portál Vědavýzkum.cz


Partner konference: 


Cílem konference bylo představit současné trendy využití sociálních sítí při medializaci a popularizaci vědy a vzájemně sdílet příklady dobré i špatné praxe. Problematiku sociálních jsme nahlíželi jak pohledem instituce, tak pohledem jednotlivé vědkyně či vědce, kteří mají zájem svoje badatelské aktivity a výsledky medializovat prostřednictvím sociálních sítí.

Cílovou skupinou konference byli pracovníci publicity a oddělení vnějších vztahů, tiskoví mluvčí, projektoví manažeři, členové výzkumných týmů, představitelé managementu výzkumných organizací s odpovědností za publicitu a rozvoj a všichni ostatní se zájmem o komunikaci a popularizaci vědy s důrazem na využití sociálních sítí.PROGRAM

Dopolední část: (10:00 - 12:00)

 • Zahájení (Aleš Vlk)
 • Tomáš Kodydek: Jak jsem dělal sítě na Karlovce
 • Petr Cieslar: Rozjezd sociálních sítí na Akademii věd
 • Diskuse k prvnímu bloku
Odpolední část: (13:00 - 16:00)

Příspěvky účastníků
 • Jana Otoupalíková, CEITEC MU: Naše Best practices
 • Richard Grünwald, Yunnan University: Tíha informace - nezamýšlené důsledky sdílení na soc. sítích
 • Anna Batistová, Nadace Experientia: Věda je o lidech, kteří jí dělají
 • Závěrečná diskuse

PREZENTACE

Shrnutí konference vyšlo i v podobě článku na webu UK Forum


Fotografie: Hynek Glos