SCIENCE COMMUNICATION 2022

Komunikace vědy a sociální sítě

PRAHA, 2. 11. 2022

Datum konání:
 • Středa 2. listopadu 2022

Místo konání:
 • Rytířská 29, Praha 1

Organizátor:
 • Portál Vědavýzkum.cz

Fakturační údaje:

 • Vědavýzkum.cz, s.r.o., Řehořova 932/27, Praha 3 - Žižkov, 130 00

  IČO: 062 26 655

Kontaktní e-mail:

Telefon:

 • 607 908035 (Aleš Vlk)Cílem konference je představit současné trendy využití sociálních sítí při medializaci a popularizaci vědy a vzájemně sdílet příklady dobré i špatné praxe. Problematika sociálních sítí se bude nahlížet jak pohledem instituce, tak pohledem jednotlivé vědkyně či vědce, kteří mají zájem svoje badatelské aktivity a výsledky medializovat prostřednictvím sociálních sítí.

Cílovou skupinou konference jsoupracovníci publicity a oddělení vnějších vztahů, tiskoví mluvčí, projektoví manažeři, členové výzkumných týmů, představitelé managementu výzkumných organizací s odpovědností za publicitu a rozvoj a všichni ostatní se zájmem o komunikaci a popularizaci vědy s důrazem na využití sociálních sítí.


PROGRAM - bude doplněno

Dopolední část: (10:00 - 12:00)

 • Zahájení (Aleš Vlk)
 • Tomáš Kodydek: Jak jsem dělal sítě na Karlovce
 • Petr Cieslar: Rozjezd sociálních sítí na Akademii věd
 • Diskuse k prvnímu bloku

Odpolední část: VSTUPY ÚČASTNÍKŮ (13:00 - 16:00, přestávka 14:00 - 14:20)

 • Přijímáme návrhy na cca 15 minutová vystoupení - viz registrační formulář
 • Závěrečná diskuse

Účast na konferenci je zpoplatněna. Konferenční poplatek je 3 000,- Kč + 21 % DPH. Poplatek pokrývá náklady konference (včetně občerstvení) a je také určen na podporu činnosti portálu Vědavýzkum.cz.