SCIENCE COMMUNICATION 2022

Komunikace vědy a sociální sítě

PRAHA, 2. 11. 2022

Datum konání:
 • Středa 2. listopadu 2022

Místo konání:
 • Rytířská 29, Praha 1

Organizátor:
 • Portál Vědavýzkum.cz

Fakturační údaje:

 • Vědavýzkum.cz, s.r.o., Řehořova 932/27, Praha 3 - Žižkov, 130 00

  IČO: 062 26 655

Kontaktní e-mail:

Telefon:

 • 607 908035 (Aleš Vlk)Cílem konference je představit současné trendy využití sociálních sítí při medializaci a popularizaci vědy a vzájemně sdílet příklady dobré i špatné praxe. Problematika sociálních sítí se bude nahlížet jak pohledem instituce, tak pohledem jednotlivé vědkyně či vědce, kteří mají zájem svoje badatelské aktivity a výsledky medializovat prostřednictvím sociálních sítí.

Cílovou skupinou konference jsoupracovníci publicity a oddělení vnějších vztahů, tiskoví mluvčí, projektoví manažeři, členové výzkumných týmů, představitelé managementu výzkumných organizací s odpovědností za publicitu a rozvoj a všichni ostatní se zájmem o komunikaci a popularizaci vědy s důrazem na využití sociálních sítí.


PROGRAM - bude doplněno

Dopolední část: (10:00 - 12:00)

 • Zahájení (Aleš Vlk)
 • Tomáš Kodydek: Jak jsem dělal sítě na Karlovce
 • Petr Cieslar: Rozjezd sociálních sítí na Akademii věd
 • Diskuse k prvnímu bloku

Odpolední část: (13:00 - 16:00, přestávka 14:00 - 14:20)

Příspěvky účastníků
 • Jana Otoupalíková, CEITEC MU: Naše Best practices
 • Richard Grünwald, Yunnan University: Tíha informace - nezamýšlené důsledky sdílení na soc. sítích
 • Anna Batistová, Nadace Experientia: Věda je o lidech, kteří jí dělají

Diskuse nad vybranými tématy

 • Jak se od sebe liší jednotlivé sociální sítě?
 • Jaké jsou nejnovější trendy?
 • Jak zvýšit organický dosah a jaké šikovné on-line nástroje využívat?
 • Jak nejlépe využít placenou reklamu?
 • Které sítě sledují studenti SŠ a VŠ?
 • Jak efektivně moderovat sociální sítě?
 • Jak komunikovat vědecké články?
 • Jak komunikovat v jednotlivých fázích výzkumu?
 • Jak sladit podmínky publicity projektů a nové trendy na sociálních sítí?
 • Jak využít soukromé profily vědců?
 • a mnohé další ...

STRUČNÉ MEDAILONKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Tomáš Kodydek

Znalec sociálních sítí. Vystudoval na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Další studium a pracovní stáže absolvoval ve Skotsku, Portugalsku a na univerzitách ve slovinském Mariboru nebo švýcarském Sankt Gallen. Kromě jiného se staral také o web a sociální sítě Univerzity Karlovy.

Petr Cieslar

Popularizoval vědu v Pevnosti poznání, science centru Univerzity Palackého v Olomouci, posléze se podílel i na Youtube pořadu Akademická čtvrthodinka. Od prosince roku 2017 spravoval oficiální účty AV ČR na sociálních sítích. Je (spolu)autorem "pandemického" projektu Věda na doma, který byl vybrán mezi top 10 projektů ceny EDUína za "covidový" rok 2020 pro kreativní inovace ve vzdělávání.


Účast na konferenci je zpoplatněna. Konferenční poplatek je 3 000,- Kč + 21 % DPH. Poplatek pokrývá náklady konference (včetně občerstvení) a je také určen na podporu činnosti portálu Vědavýzkum.cz.