SCIENCE COMMUNICATION 2021

Komunikace vědy očima médií

PRAHA, 9. 11. 2021

Datum konání:
  • Úterý 9. listopadu 2021

Místo konání:
  • Rytířská 29, Praha 1

Organizátor:
  • Portál Vědavýzkum.cz

Partneři konference:

  • UK Science & Innovation Network
  • Forum - magazín Univerzity Karlovy
  • Akademie věd ČR
  • Sciencecom Agency


Cílem konference bylo představit současné trendy komunikace vědy a vzájemně sdílet zkušenosti s osobnostmi, které se pohybují ve světě různých médií a popularizují výsledky vědy, výzkumu a vývoje nejširší veřejnosti.

Cílovou skupinou byli pracovníci a pracovnice publicity a oddělení vnějších vztahů, tiskoví mluvčí, projektoví manažeři, členové výzkumných týmů, představitelé managementu výzkumných organizací s odpovědností za publicitu a rozvoj a všichni ostatní se zájmem o komunikaci a popularizaci vědy.


Dopolední část: ROZHLAS A TELEVIZE (10:00 - 12:00)


Odpolední část: OSTATNÍ MÉDIA (13:00 - 16:00, přestávka 14:00 - 14:20)


Vše o průběhu konference si můžete přečíst v přehledovém článku Pavly Hubálkové

Také si můžete přečíst shrnutí přednášky Daniela Stacha, Martiny Maškové a Lenky Vrtiškové Nejezchlebové