SCIENCE COMMUNICATION 2021

Komunikace vědy očima médií

PRAHA, 9. 11. 2021

Datum konání:
 • Úterý 9. listopadu 2021

Místo konání:
 • Budova České spořitelny a.s., Rytířská 29, Praha 1

Organizátor:
 • Portál Vědavýzkum.cz

Partneři konference:

 • UK Science & Innovation Network
 • Forum - magazín Univerzity Karlovy
 • Akademie věd ČR
 • Sciencecom Agency

Cílem konference je představit současné trendy komunikace vědy a vzájemně sdílet zkušenosti osobností, které se pohybují ve světě různých médií a popularizují výsledky vědy, výzkumu a vývoje nejširší veřejnosti.

Cílovou skupinou jsou pracovníci publicity a oddělení vnějších vztahů, tiskoví mluvčí, projektoví manažeři, členové výzkumných týmů, představitelé managementu výzkumných organizací s odpovědností za publicitu a rozvoj a všichni ostatní se zájmem o komunikaci a popularizaci vědy.


Dopolední část: ROZHLAS A TELEVIZE (10:00 - 12:00)

 • Zahájení (Aleš Vlk)
 • Martina Mašková: Věda pohledem veřejnoprávního rozhlasu
 • Daniel Stach: Věda pohledem veřejnoprávní televize
 • Panelová diskuse k prvnímu bloku: Otakar Fojt, Jan Martinek, Tereza Mašínová

Odpolední část: OSTATNÍ MÉDIA (13:00 - 16:00, přestávka 14:00 - 14:20)

 • Pavla Hubálková: Vědecké příběhy v tištěných médiích
 • Lenka Vrtišková Nejezchlebová: Rozhovory a tištěná média
 • Martin Rychlík: Média vědecké instituce (případová studie UK)
 • Eduard Petiška, Tomáš Gavlas: Komunikace českého výzkumu v zahraničí
 • Závěrečná diskuse

Konferenční poplatek:

 • 3 000,- Kč plus 21 % DPH

Kontakt:

 • konference@komunikacevedy.cz