SCIENCE COMMUNICATION 2020

Jak a proč komunikovat vědu

On-line, 10. 11. 2020

Kdy: 10. 11. 2020

Kde: ON-LINE

Organizátor:

 • Portál Vědavýzkum.cz
 • Fakturační údaje: Vědavýzkum.cz s.r.o., Plzeňská 782/112, Praha 5, 150 00, IČo: 062 26 655

Partneři:

 • UK Science & Innovation Network
 • Akademie věd ČR
 • Masarykova univerzita, CEITEC MU
 • Univerzita Karlova

Cílem konference je představit současné trendy a vzájemně sdílet zkušenosti v oblasti komunikace a popularizace vědy a výstupů výzkumu a vývoje, a to především u projektů a institucí financovaných z veřejných prostředků.

Cílovou skupinou konference jsou pracovníci publicity a oddělení vnějších vztahů, tiskoví mluvčí, projektoví manažeři, členové výzkumných týmů, představitelé managementu výzkumných organizací s odpovědností za publicitu a rozvoj a všichni ostatní se zájmem o komunikaci a popularizaci vědy.

Dopolední část (10:00 - 12:00)

 • Zahájení (Aleš Vlk)
 • Věda a její komunikace v a pro Evropský parlament (Martina Dlabajová) 
 • Nové trendy  v komunikaci - co, jak a proč funguje (v jednání)
 • Science Communication ve Velké Británii - příklady dobré praxe (Otakar Fojt)

Odpolední část (13:00 - 16:00) - 20 minut přednáška, 20  minut diskuse

 • Případová studie Akademie věd (Jan Martinek)
 • Případová studie Univerzita Karlova (Martin Rychlík)
 • Případová studie CEITEC MU (Ester Jarour)
 • Případová studie Masarykova univerzita (Ivan Foletti)

Konferenční poplatek: 2 000,- za osobu. Poplatek pokrývá náklady na organizační a technické zabezpečení přenosu konference a dále je určen na podporu činnosti portálu Vědavýzkum.cz.

Kontakt pro zájemce o partnerství konference:
Aleš Vlk
Tel.: 607 908 035
E-mail: ales.vlk@vedavyzkum.cz