SCIENCE COMMUNICATION 2020

Jak a proč komunikovat vědu

On-line, 10. 11. 2020

Organizátor:
 • Portál Vědavýzkum.cz

Partneři konference:

 • CESNET
 • UK Science & Innovation Network
 • Akademie věd ČR
 • Masarykova univerzita, CEITEC
 • Univerzita Karlova

Cílem konference bylo představit současné trendy a vzájemně sdílet zkušenosti v oblasti komunikace a popularizace vědy a výstupů výzkumu a vývoje, a to především u projektů a institucí financovaných z veřejných prostředků.

Cílovou skupinou konference byli pracovníce a pracovníci publicity a oddělení vnějších vztahů, tiskoví mluvčí, projektové manažerky a manažeři, členky a členové výzkumných týmů, představitelé managementu výzkumných organizací s odpovědností za publicitu a rozvoj a všichni ostatní se zájmem o komunikaci a popularizaci vědy.

Dopolední část (10:00 - 12:00)

 • Zahájení (Aleš Vlk)
 • Věda a její komunikace v a pro Evropský parlament (Martina Dlabajová) 
 • Nové trendy v komunikaci - co, jak a proč funguje (Ondřej Rudolf)
 • Science Communication ve Velké Británii - příklady dobré praxe (Otakar Fojt)

Odpolední část (13:00 - 16:00) - 20 minut přednáška, 20  minut diskuse

 • Případová studie Akademie věd (Jan Martinek)
 • Případová studie Univerzita Karlova (Martin Rychlík)
 • Případová studie CEITEC MU (Ester Jarour)
 • Případová studie Masarykova univerzita (Ivan Foletti)


Přečtěte si článek Pavly Hubálkové, který napsala pro portál Vědavýzkum.cz

Poslechněte si úvodní vstup poslankyně Evropského Parlamentu Martiny Dlabajové a prohlédněte si prezentace.