2023

SCIENCE COMMUNICATION 2023

Dobrá komunikace začíná zevnitř

PRAHA, 23. 11. 2023

O čem konference byla: Zaměřili jsme se na to, jak nastavit dobré komunikační kanály mezi vědci a PR pracovníky tak, aby jejich komunikace byla efektivní, rychlá a přínosná pro obě strany.

Program:

Dopolední část: (9:00 – 11:45)

9:00 –10:00 Registrace a coffee break
10:00 – 10:15 Zahájení: Tereza Mašínová (Vědavýzkum.cz)
10:15 – 11:00 Barbora Fričová (vedoucí Oddělení komunikace, ÚOCHB AV ČR)
11:00 – 11:45 Radim Sajbot (Tiskový mluvčí, MUNI)

Oběd (11:45 – 12:40)

Odpolední část (12:40 – 17:00)

12:40 – 13:25 Jan Císař (Strateggo)
13:25 – 14:00 Krátké příspěvky účastníků konference: Petr Caletka (ÚEM AV ČR) Iveta Hovorková (FSI VUT), Tatiana Witkowska a Jacek Sztolcman (University of Warsaw)
14:00 – 14:30 Coffee break
14:30 – 16:00 Panelová diskuse: Jak motivovat vědce ke spolupráci? (Barbora Fričová, Radim Sajbot, Jan Císař, Nina Fárová – FF UHK, moderátor: Tereza Mašínová)
16:00 – 17:00 Coffee break

Shrnutí konference včetně fotografií si můžete přečíst v článku na webu vědavýzkum.cz