YOU CAN WATCH THE STREAM FROM THE INTERNATIONAL CONFERENCE

SCIENCE COMMUNICATION: UK EXPERIENCE

 FROM THE YOUTUBE CHANNEL


Desátý ročník VědaFestu se uskuteční již 22. června, po dlouhé době opět jen naživo. V jubilejní jednodenní akci na "Kulaťáku" se spojí vědecké instituce napříč republikou a stejně jako v předešlých ročnících ukážou, že různé způsoby prezentace vědy mají svůj nezastupitelný význam.

Plasty jsou nedílnou součástí našeho každodenního života a výrazně přispívají ke znečištění životního prostředí. V oceánu zmizí každou minutu množství plastů odpovídající jedné plně naložené lodi. Tyto plasty znečišťují pláže, poškozují přírodu a kontaminují potravní řetězec. Největší ostrov tvořený plastovými odpadky plovoucími v oceánu má rozlohu...

Červnový Veletrh vědy, největší populárně naučná akce v České republice, kterou pravidelně pořádá Akademie věd ČR, představí veřejnosti vedle řady zajímavostí také exponáty vytvořené speciálně pro Světovou výstavu, která se od loňského října do letošního února konala v Dubaji. Všechny čtyři unikáty Akademie věd na téma Energie chytře zatím nebylo...

Mezinárodní soutěž, Česko-slovenská soutěž, Soutěž krátkých filmů. A k tomu cena studentské poroty. Všechny tyto kategorie již znají své vítěze na 57. ročníku festivalu Academia Film Olomouc (AFO), který se letos konal od 26. dubna do 1. května. Na festival populárně-vědeckých filmů, který pořádá Univerzita Palackého v Olomouci (UP), se...