O NÁS  A KONTAKTY

Působíme v různých institucích a společně nás spojuje zájem o komunikaci a popularizaci vědy. Níže si můžete přečíst naše stručné medailonky.

Pro aktuální informace sledujte náš Twitter @Komunikacevědy. 


Pavla Hubálková

Píše o vědě. Díky Fulbright stipendiu strávila rok na Northwestern University v Chicagu, kde se kromě vlastního výzkumu v neurovědách věnovala i oblasti Science communication. Nyní působí jako vědecká redaktorka na Univerzitě Karlově a o vědě pravidelně píše například pro týdeník HROT a Hospodářské noviny.  Spolupracuje také s platformou Czexpats in Science. Pomůže vám s tím, jak svět vědy přiblížit široké veřejnosti.

e-mail: hubalkova.pavla@gmail.com, Twitter: @PavlaHub


Aleš Vlk

Spoluzaložil portál Vědavýzkum.cz. Působil od roku 2008 působil jako lektor a facilitátor ve společnosti alevia, která se specializuje na vzdělávací akce, workshopy, konference a semináře pro akademický a výzkumný sektor. Od září 2022 zastává pozici proděkana pro vnější vztahy a rozvoj na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

e-mail: ales.vlk@alevia, mobil: 607 908035, LinkedIn


Martina Kurfirstová

Věnuje se marketingu a PR. V minulosti působila kromě jiného jako tisková mluvčí Pojišťovny Generali a.s. a na pozici marketing manager společnosti Nestlé Česko / Cereal Partners Worldwide, kde zodpovídala za komunikační a mediální kampaně v zemích střední Evropy. Pomůže vám s komunikační strategií a krizovou komunikací.

e-mail: martina@imaginepr.cz, mobil: 774 999 974


Martin Rychlík

Etnolog a vědecký novinář. Od října 2019 je šéfredaktorem médií Univerzity Karlovy. Dříve působil v ČTK, týdeníku Euro, v České pozici a v Lidových novinách, stále přispívá do vybraných médií; k oboru Science Communication se dostal během stáže na Tokijské univerzitě. Zprostředkuje vám svět médií a novinařiny.

e-mail: martin.rychlik@ruk.cuni.cz, mobil: 724 913 916, Twitter: @martinrychlik


Otakar Fojt

Vědecký atašé, který se věnuje rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací a působí na britském velvyslanectví v Praze. Science communication je součástí jeho pracovních nástrojů. Britskou vědu představuje v České republice a naopak špičkové výsledky české vědy popularizuje ve Spojeném království. V minulosti organizoval několik misí českých zástupců science communication do Británie. Seznámí vás s příklady dobré praxe z Velké Británie, kde má obor science communication velkou tradici.

e-mail: otakar.fojt@gmail.com, LinkedIn 


Tomáš Kodydek

Znalec sociálních sítí. Vystudoval na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Další studium a pracovní stáže absolvoval ve Skotsku, v Portugalsku a na univerzitách ve slovinském Mariboru nebo švýcarském Sankt Gallen. Kromě jiného se staral také o web a sociální sítě Univerzity Karlovy.​ Provede vás základy i skrytými úskalími sociálních sítích.

e-mail: tomkodyd@gmail.com, LinkedIn