Výstava Oživeno designem: kreativní využití průmyslového dědictví

09.01.2022

Zámek Valdštejnů v Litvínově vystavuje expozici kreativního využití průmyslového dědictví Ústeckého kraje. Odhaluje, jak s průmyslovým dědictvím pracují vědci a umělci na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Výstava Oživeno designem. Původní tapety z Rieckenovy vily
Výstava Oživeno designem. Původní tapety z Rieckenovy vily

S negativními důsledky, které přinesla proměna průmyslu po roce 1989, se Ústecký kraj potýká dodnes. "I přes zlepšení v některých oblastech je kraj stále vnímán jako území s velkými problémy v oblastech sociální, ekonomické i životního prostředí," popisuje současný stav Vladan Hruška, pracovník katedry geografie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Na druhou stranu právě tento kraj byl v době průmyslového rozkvětu od 19. století hospodářsky vysoce prosperující oblastí Česka. Vznikaly zde významné průmyslové podniky, inovace, atraktivní architektura, a ruku v ruce s tím se zde formoval čilý kulturní a společenský život. "Z tohoto důvodu je tak průmyslová historie kraje také fenoménem, kterým se tato oblast může chlubit," dodává Hruška.

V jiných průmyslových regionech západní Evropy či Severní Ameriky je, ostatně, pozitivní odkaz průmyslu (průmyslové dědictví) často považován za jedinečný nástroj a zdroj energie pro oživení veřejného prostoru či zvýšení zaměstnanosti.

"Stačí se podívat například do Porúří v Německu, britského Manchesteru, do Tate Modern muzea v Londýně," doplňuje světový kontext doktorandka Eva Nedorostová a dodává: "Nicméně i v Česku se již dají najít příklady úspěšných revitalizací průmyslové architektury. Takovým vlajkovým projektem je areál Dolních Vítkovic v Ostravě."

Starý průmyslový objekt, který lze využívat nejen k nejrůznějším kulturním, sportovním, obecně společenským akcím, a zároveň zde lze zachovat jeho unikátní ráz, může výrazně posílit místní identitu a také zlepšit vnímání dané obce či města návštěvníky z širokého okolí. V tomto ohledu se průmyslová architektura stává cenným zdrojem místního patriotismu. Příklad lze vidět právě v již zmíněné Ostravě, kde místní obyvatelé hrdě nazývají oblast Dolních Vítkovic ostravskými Hradčany.

Průmyslové Ústí nad Labem.
Průmyslové Ústí nad Labem.

V rámci univerzitního projektu Smart City - Smart Region - Smart Community vědci a umělci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně zkoumají, jakým způsobem je vnímána průmyslová minulost, současnost i budoucnost kraje, a jak je možné propagovat průmyslové dědictví regionu tak, aby pomáhalo rozvoji Ústeckého kraje a posilovalo vztah místních obyvatel k němu.

"První výstupem je výstava uspořádaná týmem našich výzkumníků a umělců Oživeno designem," přibližuje Vladan Hruška. Probíhá na zámku Valdštejnů v Litvínově již od loňského listopadu do 6. února 2022.

Výstava se věnuje příběhu významné litvínovské rodiny Rieckenů, která ve městě provozovala textilní továrnu a nechala si zde postavit reprezentativní vilu. Ta nyní, bohužel, chátrá. "Studenti využili původní tapety z vily a přetvořili je v moderní dekorativní látky, které si lze na výstavě prohlédnout," uvádí Eva Nedorostová.

Studenty vytvořené motivy látek z původních tapet.
Studenty vytvořené motivy látek z původních tapet.


Dalšími dílčími projekty, které staré průmyslové objekty "oblékají do nového kabátu" a dávají jim nový význam, jsou průmyslový vodovod Dolní Zálezly - Ledvice, objekt bývalé ústecké loděnice na Střekově a továrna na gramofonové desky rovněž v Ústí nad Labem.

Na návštěvníky výstavy Oživeno designem se těší tým pracovníků Fakulty umění a designu, Přírodovědecké fakulty a Fakulty sociálně ekonomické UJEP (online pozvánka).


Zdroj: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Foto: archiv UJEP