V Moravskoslezském kraji hledají nejlepšího popularizátora vědy

13.04.2022

VŠB - Technická univerzita Ostrava pořádá v úterý 19. dubna již devátý ročník soutěže mladých popularizátorů Zlepši si techniku. Ta se v předchozích letech kvůli pandemii konala online, letos ale proběhne i prezenčně.

Jednotlivci a týmy mezi sebou soutěží ve dvou kategoriích, které se od sebe liší podle věku. Do korespondenční, tedy online, formy přišlo týmu popularizace 13 videí, tematicky zaměřených na fyziku, chemii nebo biologii. Do prezenční formy, která se bude konat v úterý 19. dubna od 9 do 14 hodin v Univerzitní aule VŠB-TUO, se přihlásilo osm škol nejen z Ostravy, ale například i Opavy. Ty reprezentuje 63 soutěžících a diváci se tak mohou těšit na 28 představení z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie nebo techniky.

Princip soutěže spočívá ve vysvětlení jakéhokoliv tématu z přírodních věd a techniky. "Soutěžící často volí názorný vklad, pokus, popis exponátu nebo představení svého vynálezu. Na své vystoupení mají pouze čtyři minuty," vysvětluje popularizátorka Jarmila Černá. Odborná porota pak bude hodnotit celkový dojem, srozumitelnost a věcnou správnost sdělení, originální přístup a schopnost zaujmout publikum. Vyhodnocení soutěžících i předání výher.

VŠB-TUO je v oblasti popularizace vědy a techniky velmi aktivní. Už několik let velmi dobře funguje projekt Zlepši si techniku, v rámci něhož vznikla loni na podzim také Junior Univerzita, systém mimoškolního neformálního vzdělávání pro žáky základních a studenty středních škol. Těm nabízí kroužky, workshopy, přednášky, expedice nebo letní školy, vždy s technickými nebo přírodovědnými tématy.

Zdroj: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Foto: Předchozí ročníky soutěže, VŠB-TUO