Pevnost poznání zve malé i velké na akci Rozumím, přepínám

14.04.2022

Jak se spolu dorozumívají zvířata i rostliny, jaké jsou překážky pro komunikaci ve vesmíru nebo na jakých principech je založena vojenská komunikace? Malí i velcí návštěvníci se to dozvědí, pokud se zúčastní akce Rozumím, přepínám, která od 6. dubna až do konce května probíhá v Pevnosti poznání, centru popularizace Přírodovědecké fakulty UP.

Tematickou akcí se tým Pevnosti poznání rozhodl přiblížit fascinující svět komunikace, která představuje pro všechny živé organismy základní možnost vzájemné interakce. "Takové interakce mohou probíhat na základě různých principů, jako jsou chemické reakce či elektromagnetické jevy. Jako základní informační nosič ve světě přírody si můžeme představit řetězec DNA. Principy přenosu genetické informace si návštěvníci vyzkouší na exponátu Q-Bot, který pomáhal rozluštit genom pšenice," řekl Roman Chvátal, programový ředitel science centra. Doplnil, že centrum se tak volně zapojí do celorepublikových oslav dvousetletého výročí narození moravského přírodovědce Johanna Gregora Mendela, který světu objasnil základy genetiky.

Ve všech čtyřech expozicích budou zajímavé aktivity pro celou rodinu. Návštěvníci si mohou například zahrát kvíz o komunikaci zvířat a rostlin. "Zjistí, jaké signály dává čerstvě posekaná tráva, že existují rostliny, které využívají echolokační signály netopýrů, nebo že někteří zástupci flory jsou tak mazaní, že v zájmu své vlastní ochrany začnou po napadení vylučovat látky, jejichž pach přiláká predátory, kteří daného škůdce zlikvidují," vysvětlila bioložka Alena Vláčilová. Lidé také zjistí, že včely si předávají svými tanci velmi složité informace nebo že psouni svými zvukovými signály dokážou predátora velmi dobře popsat, rozeznají jeho rychlost, velikost, druh; ale dokonce i to, zda má blížící se člověk zbraň.

V expozici Světlo a tma budou ukázky simulace robotů na Zemi nebo na Marsu

Na časové ose budou nalepeny ukazatele, které ukážou, jak dlouho trvá poslat signál na různá místa Sluneční soustavy. Návštěvníci si vyzkoušejí různé po domácku vyrobené přístroje, určené k přenosu zvuku pomocí světla či indukce. V jiné části muzea budou zase prezentovány haptické mapy Horního náměstí či tyflomapa Olomouce a Olomoucka. Příchozí si tak zkusí, jak se slabozraký nebo nevidomý člověk orientuje v prostoru. K dispozici bude taky pexeso s mapovými značkami.

"Lákadlem bude jistě také náš nový exponát Souřadnice. Jedná se o hru pro dva hráče na principu hry lodě, kdy se hráči musí na mapě orientovat pomocí zeměpisných souřadnic. Zájemce také zvu na víkendový workshop, který se koná o víkendu 9. a 10. dubna. Během něj si vytvoří vlastní mapu - nepravý kartogram. Díky tomu si osvojí základní kartografické prvky," pozvala na program lektorka Klára Mauerová.

V kreativní dílně si zruční návštěvníci vyrobí hru

V Laboratoři poznání se každý víkend uskuteční chemický workshop zaměřený na způsoby, kterými naše tělo komunikuje s okolím a vnímá vjemy kolem sebe. Lektoři se zaměří na každý ze smyslů samostatně a na základě chemických pokusů vysvětlí povahu komunikace - jak probíhá přenesení vjemů do mozku. V kreativní dílně se zase bude konat workshop, při kterém se bude vyrábět známá společenská hra Logik. Ve světě se prodávala pod názvem Mastermind. Hrají ji dva hráči, z nichž jeden vytvoří tajnou kombinaci kolíčků různých barev a druhý se ji snaží uhodnout. Po každém pokusu se hádající hráč dozví, kolik kolíčků umístil správně a kolik špatně.

Zdroj: Martina Vysloužilová, Pevnost poznání