Otevírá se nové vzdělávací centrum Didaktikon

31.08.2022

Magistrát hlavního města Prahy a Univerzita Karlova otevřou unikátní vzdělávací prostor v Kampusu Hybernská. Didaktikon je centrem vzdělávání a kreativity, které cílí zejména na žáky a studenty základních a středních škol a jejich pedagogy. Mladí návštěvníci si budou moci osahat exponáty postavené na mezinárodních vědeckých znalostech, vyzkoušet si, jak lze vědu uplatňovat v praxi, a zjistit, proč je důležité na svět nahlížet pohledem různých vědeckých oborů.

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření Didaktikonu v úterý 6. září od 10 hodin v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1).

Manažerka a odborná garantka Didaktikonu Tereza Martínková Bártlová. Foto: Hynek Glos, UK.
Manažerka a odborná garantka Didaktikonu Tereza Martínková Bártlová. Foto: Hynek Glos, UK.

V rámci zahájení akce v 10:00 promluví rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, manažerka a odborná garantka Didaktikonu Tereza Martínková Bártlová, ředitelka Kampusu Hybernská Ema Pospíšilová, zastupitelka HMP Mariana Čapková, náměstek MŠMT Václav Velčovský a prorektor pro vnější vztahy UK Martin Vlach. Následovat bude prohlídka nového prostoru. V 11:30 pak Didaktikon navštíví první studenti.

V prostoru čítajícím 800 metrů čtverečních je umístěna desítka instalací a expozic, na nichž mohou pedagogové přibližovat studentům vědecké poznatky kreativní a zajímavou formou. Každý z didaktických exponátů byl navíc vytvořen na základě spolupráce odborníků z více oborů na Univerzitě Karlově. Právě akcent na propojování vědeckých oborů je podle prorektora UK Martina Vlacha unikátní. "Troufám si tvrdit, že koncept Didaktikonu bude jedinečný nejen v Praze, ale i v rámci České republiky. Klíčové je propojení našich sedmnácti oborově velmi rozmanitých fakult. Didaktikon je jedním z důkazů, že Univerzita Karlova dělá nejen špičkovou vědu, ale rovněž v rámci své třetí role má chuť předávat zajímavé poznatky a pedagogické know-how," upozorňuje Vlach.

Návštěvníci v Didaktikonu natrefí na exponáty, jako jsou Automat na filozofické divadlo, Finkelbrockův fantastický fonoskop nebo interaktivní exponát, na kterém si mohou osahat principy umělé inteligence. Pedagogové se svými studenty mohou v následujících měsících Didaktikon navštívit po předchozí domluvě s garantkou projektu Terezou

Martínkovou Bártlovou. "Chceme pedagogům vyjít maximálně vstříc. Školní třídy si mohou prohlédnout Didaktikon v rámci exkurze a nabízíme také tematicky orientované aktivní workshopy vztahující se vždy ke konkrétnímu exponátu," říká Martínková Bártlová. Návštěva výukového centra je pro školy zdarma. Veřejnost může v září Didaktikon po jeho otevření navštívit v rámci čtvrtečních dnů otevřených dveří.

Vedle exkurzí pro školy nabídne Didaktikon také přednáškové prostory, které by měly být věnovány právě proponentům pedagogiky pro 21. století. "Do konce roku se plánujeme zapojit do Evropského dne jazyků nebo do Noci vědců, informace o akcích pro veřejnost budeme komunikovat na webových stránkách didaktikon.cz," slibuje garantka. Vedle exkurzí pro školy a akcí pro širokou veřejnost bude Didaktikon hostit také kurzy Univerzity třetího věku Univerzity Karlovy nebo vzdělávací kurzy pro pedagogy.

Díky unikátnímu spojení různých didaktických oborů Univerzity Karlovy pomáhá Didaktikon experimentálně rozvíjet výuku budoucích učitelů základních a středních škol, poskytovat jim možnost přistupovat nejen k vlastnímu vzdělávání, ale i vzdělávání budoucích žáků kreativně, integrovat různé didaktické postupy, různé technologie a různé vědecké disciplíny tak, aby výsledný vzdělávací koncept dokázal zaujmout žáky a studentys různým zaměřením a vedl je k širšímu zájmu o vědu jako způsob vnímání světa i inspiraci k vlastnímu rozvoji, podnikavosti a kreativitě.


Program dne 6. 9. 2022

10:00 Slavnostní otevření Didaktikonu s partnery centra (Nutná registrace do pondělí 5. 9. Nathalii Chemayelové na e-mail media@kampushybernska.cz.)

11:00 Otevření centra pozvaným třídám

14:00 Otevření Didaktikonu veřejnosti

14:45 DÍLNA: Transformace / Krejčí průvodce (MgA. Jan Pfeiffer)

15:00 PŘEDNÁŠKA: Věda ve Springfieldu (RNDr. Tereza Bártlová. Ph.D.)

15:40 PŘEDNÁŠKA: Život s umělou inteligencí (Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.)

15:45 DÍLNA: Umělecký workshop s ponaučením :) (MUDr. Eliška Selinger)

16:20 PŘEDNÁŠKA: Fonoskop (Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.)

16:45 DÍLNA: Filosofické divadlo a filosofické problémy obzvláště důležité pro současnost či budoucnost světa (Mgr. Matěj Král, Ph.D.)

17:00 PŘEDNÁŠKA: SAMSA (Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.)


Kontakty pro další informace a fotografie z akce:

Nathalie Chemayelová

PR a komunikace Kampus Hybernská

media@kampushybernska.cz.

+420 723 983 252