Matfyz zve na Vesmír v obrazech

28.01.2022

V Malé galerie vědeckého obrazu na Matfyzu UK právě probíhá výstava Vesmír v obrazech. K vidění je jedenáct akrylových maleb Stanislava Bouly na motivy vesmírných snímků Jedná se již o 95. výstavu, která v budově děkanátu MFF UK probíhá. Potrvá do 14. března.

Autor výstavy Stanislav Boula (*1965) vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Po absolvování základní vojenské služby pracoval ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky A. S. Popova. Následně založil vlastní firmu a věnoval se budování IT infrastruktury především ve státním sektoru. V současnosti pracuje pro zdravotnická zařízení jako technik mechanických srdečních podpor. Před šesti lety absolvoval astronomický kurz na Štefánikově hvězdárně v Praze, kde poté nějakou dobu i pracoval. Mezi jeho koníčky patří astronomie, malování, golf, ale třeba i religionistika.

Rozhovor se Stanislavem Boulou pro Čs. časopis pro fyziku.

Stanislav Boula
Stanislav Boula

O Malé galerii vědeckého obrazu

Hledání krásy jistě není hlavním úkolem exaktních věd. Přesto přináší poznávání přírody i estetické prožitky. Zdá se, že příroda je udělána nejen tak, že může být lidmi poznávána, ale zároveň i tak, že jim poskytuje libé pocity z nacházení krásy. Radost z poznání tak jde ruku v ruce s prožitkem krásy. Krása je skryta v elegantní struktuře stavby přírody, v jejich symetriích, harmonii a účelnosti. Estetická hodnota byla třeba Einsteinovi kritériem při posuzování pravdivosti možných teoretických modelů.

Nové vědecké poznatky vědci sdělují světu v článcích a přednáškách; estetický prožitek si však nechávají většinou pro sebe. Jakoby se styděli o něm mluvit, aby to nevypadalo, že se nechávají rozptylovat nepodstatnými věcmi. Nové nápady a neotřelé pohledy však nemohou vzniknout rigorózním rozvíjením stávajících poznatků, a jedním ze zdrojů inspirace pro nové nápady může být třeba krásno a snaha najít elegantní, jednoduché, symetrické teorie pro popis přírody. Zobrazení přírodních krás také může sloužit k propagaci vědy a získávání nových adeptů pro poslání badatele.

Malá galerie vědeckého obrazu na půdě matematicko-fyzikální fakulty se tak snaží ukázat krásnou stránku vědeckého poznání; může to být inspirace pro studenty, oživení pracovního prostředí pro zaměstnance i příspěvek k rozptýlení falešných představ o nezáživnosti matematiky, fyziky a dalších věd v očích veřejnosti.


Výstava Vesmír v obrazech

Malá galerie vědeckého obrazu

Ke Karlovu 3, Praha 2, 1.patro, chodba vlevo od hlavního schodiště

Výstava je přístupná v době otevření budovy - pracovní dny 7-20 h, do 14. března 2022.


Zdroj: Matematicko-fyzikální fakulta UK, redakčně upraveno