Letní škola v Telči – krok ke zlepšení komunikace vědy

28.08.2020

V polovině srpna se uskutečnila v příjemném prostředí hotelu Antoň v Telči Letní škola pořádaná společností alevia. Tématem třídenního setkání, kterého se zúčastnilo 25 lidí z nejrůznějších univerzit a vědeckých institucí, byla komunikace vědy a medializace a popularizace výstupů výzkumu.

Téma sice není nové, ale v posledních letech získává na významu. Ukazuje se však, že této disciplíně nejsou všichni vědečtí pracovníci nakloněni, přestože si uvědomují, že výsledky své práce jsou povinni sdělovat široké veřejnosti - tedy nejen prostřednictvím článků ve vědeckých časopisech a příspěvků na odborných konferencích.

V Telči se potkali lidi nejrůznějších věkových skupin, funkcí a pozic, a přesto se povedlo hned od prvního dne rozvíjet práci ve skupinách, diskusi, a mentoring ze strany přednášejících. Facilitátorem a moderátorem byl Aleš Vlk, kouči byli Martina Kurfirstová s letitou praxí v marketingu a komunikaci na tuzemské i na nadnárodní úrovni a Martin Rychlík, vědecký novinář s více než dvacetiletou praxí, jenž nyní vede redakci médií na Univerzitě Karlově.

Nosným projektem Letní školy byla komunikace imaginárního vědeckého institutu, který zaměřuje na výzkum vesmírných technologií. Skupiny hledaly vhodný název instituce, vytvářely logo i webové stránky. Naučily se také definovat cílové skupiny, což je klíčové pro další plánování komunikace, a návazně také volbu komunikačních kanálů i témat. V neposlední řadě účastníci definovali misi, vizi a motto instituce.

V dalších dnech se pracovní skupiny věnovaly sestavení osnovy komunikační strategie nové instituce a výhodám a nevýhodám komunikačních kanálů, které zvolily jako nejúčinnější pro definované cílové skupiny. Ve spolupráci s kouči se podařilo sestavit obecnou představu komunikační strategie využitelné jako základ pro vysoké školy, výzkumná centra a další vědecké instituce tak, aby jejich komunikace směřovala nejen na širokou veřejnost, potenciální studenty a jejich rodiče, ale i na komerční partnery, kteří jsou příjemci výsledků výzkumu, na politiky, zřizovatele a státní správu obecně, a také na další vědce a potenciální zaměstnance.

Vyvrcholení středečního odpoledne bylo navržení her pro žáky druhého stupně, která by je přitáhla k problematice vesmíru a kosmických technologií. A pro tyto hry autoři sestavili video spoty, za které by se nemusela stydět PR agentura. Určitě zaujal útok mimozemšťanů na Prahu či setkání s generálem armády plane FRRRRR.

Diskutovaným tématem se staly využitelné komunikační kanály. V této oblasti v dnešní době "hrají" prim on-line média, přičemž nejde jen o sociální sítě, ale stále ještě i webové stránky. Z diskuse vyplynulo, že si řada institucí myslí, že web je užíván spíše pro interní účely. Martin Rychlík ze své praxe tyto názory mírnil - například novinář považuje web, po kvalitní tiskové zprávě, za jeden ze seriózních zdrojů informací, přičemž očekává, že maximálně na pár prokliků najde kontakt na fundovanou a komunikačně zdatnou osobu - vědce, tiskového mluvčího či proděkana... zkrátka kohokoli, kdo mu včas (a třeba i o víkendu před nedělní uzávěrkou) zvedne telefon a nabídne relevantní odpovědi.

Využití sociálních médií je natolik široké téma, že si žádá pořádání samostatného workshopu, který se koná 13. října 2020 od 9 hod. v Hotelu Ibis v Praze. Účastníci Letní školy se shodli na tom, že sociální sítě by měl obhospodařovat někdo, koho to opravdu baví. Dávno pryč jsou doby, kdy to mohla dělat sekretářka ředitele. Dnes jde o "full-time" disciplínu, protože vyžaduje pořizování profesionálních fotografií, videí, moderování diskusí, hledání témat pro konkrétní sociální síť atp.

Z pohledu kouče Letní školy byla velmi zajímavá pracovní náplň třetího dne workshopu, který se věnoval hodnocení on-line komunikace vybraných deseti institucí. Jedna pracovní skupina vždy hodnotila jednu univerzitu a jednu jinou vědeckou instituci. Hodnocení probíhalo dle dříve diskutovatelných kritérií, jako jsou napříkald dohledatelnost informací o výsledcích vědeckého výzkumu, responzivita webů, kontakt na odborníky a další. Bez větších diskusí se účastníci Letní školy shodli, že webem k inspiraci pro ostatní je současná webová prezentace Vysokého učení technického v Brně (www.vutbr.cz). Podle účastníků jde o přehledný, čistý, srozumitelný web s jednoznačným odkazem na úspěchy a výsledky vědeckého výzkumu a se snadno dohledatelným mobilním kontaktem na zodpovědnou osobu. Facebooková, twitterová či instagramová komunikace byla pozitivně hodnocena například u Univerzity Karlovy nebo Masarykovy univerzity v Brně.

Bez ohledu na věk či pozici ve vědecké instituci se účastníci shodli na potřebě komunikace vědeckých poznatků, úspěchů a dílčích výsledků výzkumů, jež na jednotlivých institucích vznikají. Zároveň dospěli k poznání, že ne každý vědec je schopen mluvit na kameru a není cílem ho k tomu nutit.

"Smyslem marketingové komunikace vědeckých prací je definovat osoby, které jsou schopné a ochotné vystupovat veřejně a výsledky výzkumu prezentovat dané cílové skupině tak, aby je pochopila, aby byla schopna přijmout přínosy a bonusy, které jí daný výzkum přináší. Ať už jde o studenty středních škol, kteří jsou potenciálními studenty vysokých škol, ostatní vědce, kteří mohou obohatit svým výzkumem danou výzkumnou instituci, či naše rodiče - uživateli nové léčebné látky, ochranné impregnační látky či hnojiva, které jim zaručí lepší a ekologičtější úrodu," shrnul význam marketingové komunikace Aleš Vlk.


Autorka: Martina Kurfirstová