Fulbright stipendium pro komunikaci vědy

04.01.2022

Fulbrightova komise vyhlásila nové stipendium pro komunikaci ve vědě‎, které vědcům i novinářům umožní tří až pětiměsíční pobyt v USA. Pozor, uzávěrka přihlášek je už 1. února 2022.

"Věříme, že stipendium poskytne českým vědcům i novinářům možnost učit se od zkušených amerických kolegů a získat inspiraci i poznatky, které pak přinesou zpět do českého prostředí,"‎ říká Hana Ripková. Koronavirová ‎pandemie plně odhalila důležitost komunikace vědy - dobrá komunikace výzkumných pracovníků, kterou následně překládají kvalifikovaní novináři specializující se na vědeckou problematiku, poskytuje široké veřejnosti relevantní odpovědi a motivaci, navíc má sílu ovlivňovat i politická rozhodnutí,"‎ říká ředitelka české Fulbrightovy komise Hana Ripková.

"Vzhledem k tomu, že na českých vysokých školách chybí kurzy, které by dokázaly poskytnout správné nástroje pro efektivní komunikaci vědy, nabízí se učit se od amerických univerzit a institucí, kde má komunikace vědy výrazně větší tradici, proto nově nabízíme stipendium specificky zaměřené na komunikaci ve vědě,"‎ dodává Ripková.

Nové stipendium je určené pro novináře a novinářky zaměřující se na vědu i pro vědecké pracovníky a pracovnice, kteří se chtějí naučit, jak lépe informovat veřejnost o výsledcích svého výzkumu. "Věříme, že stipendium umožní českým vědcům i novinářům učit se od zkušených amerických kolegů a získat inspiraci i poznatky, které pak přinesou zpět do českého prostředí,"‎ dodává Hana Ripková.

"Stipendium podpoří tří až pětiměsíční pobyty českých vědců a novinářů v USA, aby tam prováděli výzkum a dále se vzdělávali v oboru Science Communication. Podobně jako u dalších Fulbright stipendií je možné odcestovat i s rodinou,"‎ uvádí koordinátorka programu Andrea Semancová.  Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné aktivity žadatele v oblasti vědecké komunikace. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů. "Všem žadatelům výrazně doporučujeme předem s námi konzultovat další detaily programu, včetně zvacího dopisu z amerického pracoviště, který musí být součástí přihlášky,"‎ radí Semancová, kterou můžete kontaktovat na e-mailu semancova@fulbright.cz.

Více informací a kompletní podmínky naleznete na webu Fulbrightovy komise.


Autorka: Pavla Hubálková

Zdroj: Vědavýzkum.cz