Důmyslné spojení vědy a umění na EXPO v Dubaji

11.03.2022

Expo v Dubaji se chýlí ke konci. Umělecky pojatý model fotobioreaktoru byl na světové výstavě stálým exponátem Mikrobiologického ústavu AV ČR v pavilonu České republiky. Projekt nazvaný Alga Oasis ztvárňuje model prostředí pro pěstování řas, které poskytují nutričně bohatý zdroj potravy.

Fotobioreaktor je zařízení, které za přítomnosti vody, živin, vzduchu a světla umožňuje pěstovat mikroskopické řasy. Mikroskopické řasy jsou malou továrnou na cenné látky pro moderní biotechnologie. Řasy mohou pomoci řešit mnoho současných problémů, třeba nedostatek kvalitních potravin. Myšlenka představit tento proces veřejnosti v umělecky ztvárněné podobě dobře zapadla do konceptu českého pavilonu "Connecting minds, building the future".

"Alga Oasis je osobitý nápad a jedinečná kombinace vědy a umění," říká ředitel ústavu Jiří Hašek. Alga Oasis je samostatně stojící objekt, vyrobený z kruhovitě uspořádaných skleněných trubic tvořících stylizovanou světelnou palmu. Uvnitř skleněných trubic probublává voda, bubliny vznikají v místě, kde se divák právě pohybuje. Objekt reaguje na pohyb i změnou hry světel.

Světelné obrazové ilustrace na kovovém středovém pásu vysvětlují děj uvnitř exponátu a v piktogramech ukazují, jak funguje fotosyntéza, její význam i konečné využití řasových biotechnologií.

Po načtení QR kódu na konci středového pásu www.algaoasis.com, se otevře svět fotosyntézy a řas. V dalším kroku se lze dostat na edukativní web (česká i anglická verze) objasňující principy jejich fungování i smysl celého projektu.

Tvorby působivé instalace se ujal MgA. Michal Kohút, multimediální umělec, absolvent VŠUP v Praze. Ve svých dílech mezioborově kombinuje různé umělecké techniky a technologie. Alga Oasis nese jeho typický rukopis, dynamičnost ve spojení s jemností a smyslem pro detail.

Foto: Michal Kohút

Zdroj: Tamara Mašatová, PR MBÚ AV ČR, 737 749 701, tamara.masatova@biomed.cas.cz