Ohlédnutí za workshopem popularizace a medializace VaV

20.06.2020

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 v Praze proběhl celodenní workshop na téma Popularizace a medializace výstupů výzkumu a vývoje, kde se sešlo 25 zástupců vysokých škol, výzkumných institucí i soukromého sektoru z celé České republiky. Společně jsme debatovali například o tom, jak, kdy a komu prezentovat vědecké výzkumy, jak využívat sociální sítě, jak spolupracovat s médii nebo jak napsat dobrou tiskovou zprávu.

Workshopem provázel Aleš Vlk a své zkušenosti a rady sdíleli Martin Rychlík a Martina Kurfirstová. Martin Rychlík je etnolog a vědecký novinář. Od loňského roku je šéfredaktorem magazínu iForum na Univerzitě Karlově. Jeho texty se objevují i v týdeníku Euro a Lidových novinách. Dříve působil i v ČTK, v České pozici, v magazínu Koktejl nebo stanicí ČRo Leonardo. Martina Kurfirstová je PR specialistka a vede kurzy komunikace a rétoriky. Dříve kromě jiného působila jako marketingová manažerka nebo tisková mluvčí.

Celý workshop byl postaven na vzájemném sdílení zkušeností a řešení konkrétních příkladů a otázek z praxe. Na workshopu například zaznělo, že sociální sítě musí bavit koncového čtenáře, ale i člověka, který je má na starosti - jinak je to poznat. Důležité je mít, co říci a ne sdílet příspěvek jen proto, že je středa. Komunikovat můžete vědecké úspěchy, nové projekty, ale třeba i obor jako takový. Každá instituce by si ale měla hlídat, aby na veřejnost komunikovala jednotně.

Velkým tématem bylo komu informace sdělovat / s kým komunikovat? Mnoho lidí si pod pojmem popularizace vědy jako první představí zábavné pokusy pro děti, ale zapomínat by se nemělo ani na dospělou veřejnost, politiky a zástupce státní správy, potenciální zaměstnance nebo kolegy vědce. Specifickou cílovou skupinou jsou například učitelé na školách, kteří mohou získané zkušenosti a znalosti předávat dál a nadchnout potenciální budoucí badatele.

Během workshopu jsme se také zabývali tím, jak vypadá dobrá tisková zpráva a na příkladech jsme si i ukázali, jak se to dělat nemá. Probrali jsme i českou mediální scénu - kdo a kde píše o vědě a jak dát novinářům nejlépe vědět, že máme zajímavý námět.

Zajímá vás toto téma? Na podzim chystáme celou konferenci Science Communication: Jak a proč komunikovat vědu..