Cenu „Za popularizaci vědy mezi mládeží” získala platforma Mini Věda

27.05.2022

Letošní Filmová cena TA ČR "Za popularizaci vědy mezi mládeží" se zaměřila na digitální tvůrce. Sošku si domů odnesla Dominika Coufalová, mladá výzkumnice na rodičovské dovolené, která se prostřednictvím platformy Mini Věda zaměřuje na rozvoj základů vědeckého myšlení u dětí. Ocenění předal předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR) Petr Konvalinka 26. května 2022 na slavnostním zahájení 62. ročníku Zlín Film Festivalu společně s předsedou poroty Pavlem Komárkem.

Původní představa ocenění vycházela z tradičních postupů, kdy je oceněn ten nejlepší snímek popularizující vědu mezi mládeží. Události posledních let však vyžadovaly zamyslet se nad pojetím soutěže a modifikovat její koncept. Odborná porota se letos zaměřila na digitální tvůrce, kteří prostřednictvím webů a sociálních sítí popularizují vědu a zábavnou formou předávají nejrůznější poznatky mladé generaci. Z nabídky 24 zajímavých a užitečných projektů byla oceněna platforma Mini Věda, která nejen edukuje děti, ale také pomáhá rodičům s rozvojem poznání a vědeckého myšlení u jejich dětí. Do úzkého výběru se dostali také projekty jako YouTube kanál Vědecké kladivo, seriál Akademie věd Nezkreslená věda nebo popularizační sociální sítě Vědátor.

"Při výběru tématu Filmové ceny TA ČR se vždy snažíme reagovat na aktuální situaci. V loňském roce jsme se pod rouškou pandemických událostí rozhodli ocenit muzea, která stihla rychle zareagovat, svoje sbírky zdigitalizovala a umožnila zájemcům jejich virtuální návštěvu. I letos jsme v online prostředí zůstali a zaměřili se na internetové popularizátory a popularizátorky vědy. Rád bych řekl, že jsem byl mile překvapený, kolik máme u nás šikovných tvůrců, kteří se popularizaci vědy věnují ve svém volném čase zdarma a na velmi vysoké úrovni. Volba absolutního vítěze tedy nebyla vůbec jednoduchá," uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky.

Populárně vědecká filmová tematika má úzkou vazbu na zlínskou tvorbu, a proto se předlohou Filmové ceny TA ČR stal Nepovedený panáček z dílny Hermíny Týrlové. Celoživotní tvorba této umělkyně je úctyhodná už jen díky jejím průkopnickým začátkům v oblasti umělecko-technického filmu. Ukázala tak, jak je propojení vědy a umění, důležité a co je spojuje - lidská kreativita. Když se podíváme na převratnou digitální dobu, ve které žijeme, význam společenskovědního výzkumu se stává zřetelnějším.

Udílení této ceny je již stabilní součástí programu Zlín Film Festivalu. "Je to skvělý projekt, propojuje filmařinu s prostředím vědy. Obojí je o pracovitosti, ale také o nedostižné radosti z vynalézavosti, z lehkosti tvoření podpořené darem invence," dodal prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura.

Filmová cena TA ČR byla vytištěna na 3D tiskárně společností 3Dees a zkompletovaná ve spolupráci se sklářem Lukášem Jabůrkem, který je autorem Cen TA ČR za aplikovaný výzkum.

Otcem myšlenky propojit TA ČR a Zlín Film Festival prostřednictvím Filmové ceny TA ČR "Za popularizaci vědy mezi mládeží" je rodák ze Zlína Pavel Komárek, bývalý člen předsednictva TA ČR, který v současnosti zastává funkci konzultanta předsedy TA ČR a zároveň je i předsedou odborné poroty.

Zdroj: TA ČT

Foto: Zlín Film Festival