Café Nobel pro děti a mládež nabídne výlet do „pidisvěta“

05.04.2022

Zajímá vás, jak je možné díky počítačovému modelování zkoumat okem neviditelný svět atomů a molekul? Ve čtvrtek 7. dubna o tom bude především dětským návštěvníkům Muzea města Ústí nad Labem vyprávět odborník na počítačové modelování Martin Svoboda z Přírodovědecké fakulty UJEP.

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com.
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com.

Už ve starověkém Řecku si učenci představovali, že celý svět je složen z malých, okem neviditelných částeček. Že je to opravdu tak, se však vědcům podařilo dokázat až o mnoho století později, a to díky rozvoji výpočetní techniky. Jak prozradí odborník na počítačové modelování Martin Svoboda, dnes dovedeme svět miniaturních částic zkoumat způsobem dříve nemyslitelným. "Dozvíte se od něj, jakým způsobem nám moderní technologie umožňují simulovat a zobrazovat chování atomů i molekul," říká koordinátor Café Nobel, cyklu přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy, Frederik Velinský. Díky tomu jsme schopni pozorovat atomové procesy či chemické reakce prostřednictvím počítačů.

Mgr. Martin Svoboda, Ph.D., vystudoval počítačové modelování ve vědě a technice na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Působil jako odborný asistent na Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., a od roku 2019 je odborným asistentem opět na Přírodovědecké fakulty UJEP. Ve své vědecké praxi se věnuje částicovým simulacím na atomární, mezoskopické a makroskopické úrovni.

Přednáška se uskuteční v prostorách muzejní kavárny Muzea města Ústí nad Labem od 17 h. Své místo si můžete rezervovat na adrese: muzeumusti@muzeumusti.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium.

Zdroj: Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ilustrační foto: Pixabay.com