AKTUALITY

"Sociální sítě jsou novým komunikačním kanálem, který nelze ignorovat," zaznělo opakovaně na online workshopu s názvem Věda a sociální sítě, který proběhl v úterý 13. října 2020. Toto téma přilákalo téměř třicet vědců a zástupců vysokých škol, výzkumných institucí a regionálních center z celé České republiky. V roli lektorů se představili Barbora...

V polovině srpna se uskutečnila v příjemném prostředí hotelu Antoň v Telči Letní škola pořádaná společností alevia. Tématem třídenního setkání, kterého se zúčastnilo 25 lidí z nejrůznějších univerzit a vědeckých institucí, byla komunikace vědy a medializace a popularizace výstupů výzkumu.

Komunikaci vědy (Science Communication) lze obecně definovat jako sdílení informací a nejnovějších vědeckých poznatků, vzdělávání, vytváření zájmu a zvyšování povědomí o vědeckých tématech. Komunikovat mohou přímo vědci a vědkyně, výzkumné instituce, učitelé, novináři nebo vědečtí nadšenci. Prvním zdrojem informací by ale vždy měli být přímo vědci...

Covid na mozku

21.07.2020

Je všední den, blíží se konec školního roku a na tomto místě bývá obvykle až nezdravě rušno. Číslem řečeno dva tisíce dětí pohromadě a každý den zas a znovu. Prostě vrchol sezony. Teď je parkoviště libereckého science centra IQ Landia úplně prázdné. Není koho vítat.

Sociální sítě pronikají zásadním způsobem i do života vědců a výzkumných organizací. Jsou nedílnou součástí především medializace a popularizace výstupů výzkumu a vývoje. Společnost alevia pořádá v úterý 13. 10. 2020 v Praze mimořádný workshop na téma Věda a sociální sítě.

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 v Praze proběhl celodenní workshop na téma Popularizace a medializace výstupů výzkumu a vývoje, kde se sešlo 25 zástupců vysokých škol, výzkumných institucí i soukromého sektoru z celé České republiky. Společně jsme debatovali například o tom, jak, kdy a komu prezentovat vědecké výzkumy, jak využívat sociální sítě, jak...

Dnešní společnost prodělává rychlé změny ve způsobu získávání, předávání a posuzování informací. Týká se to i sdělování informací vědeckých směrem k veřejnosti (popularizace vědy). Podle nedávných studií dochází, bohužel, ke ztrátě důvěry ve vědu - opravdu zjevné je to v komplikovaných, ale důležitých a veřejností bedlivě sledovaných...